Tutkimus osoittaa, että lasten ja nuorten liikuntaan panostaminen kannattaa

Lasten ja nuorten liikunta on puhuttanut viime aikoina paljon niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Suomessa on havahduttu siihen, että osa lapsista on ylipainoisia. Lasten ja nuorten liikunta on tärkeässä osassa nuorten ylipainon vähentämisessä ja esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen ehkäisyssä. Tutkimus osoittaa, että lasten ja nuorten liikuntaan panostaminen kannattaa. Liikunnan tulisi olla tärkeä osa jokaisen lapsen ja nuoren arkea. Tässä vanhempien esimerkki on suuressa roolissa. Urheilullisten vanhempien lapset ovat itsekin usein aktiivisia liikkujia. Vanhempien kannattaa myös valvoa lasten ruutuaikaa ja kannustaa television ja videopelien sijaan esimerkiksi ulkoleikkeihin. Tutkimuksen mukaan riskit sairastua esimerkiksi sepelvaltimotautiin aikuisiällä, saattavat juontaa juurensa jo lapsuudesta. Viimeisimmät tutkimustulokset osoittavat, että lapsuuden ja nuoruuden liikunnalla on merkitystä sepelvaltimotaudin riskien syntymisessä. Tutkimuksen mukaan osallistuminen pitkäaikaiseen intensiiviseen urheiluun on suoraan yhteydessä liikunnalliseen ja aktiiviseen elämäntapaan aikuisena.

Minkä verran lasten ja nuorten pitäisi liikkua?

Suomessa lasten ja nuorten aktiivisuudesta on annettu suosituksia. UKK-instituutti, joka toimii asiantuntijana terveysalalla, on antanut suositukset lasten- ja nuorten liikkumisesta. Suositukset koskevat yleensä 7-18 vuotiaita lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten liikunta nähdään Suomessa tärkeänä osana kasvatusta ja siihen panostetaan niin kouluissa kuin urheiluseuroissakin. Suositus on, että kaikkien 7-18-vuotiaiden pitäisi liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä, mikä tarkoittaa vähintään 7-14 tunnin aktiivisuutta viikossa. Samassa yhteydessä annetaan suositus myös yhtäjaksoiselle istumiselle, joka ei saisi olla yli kahta tuntia kerralla. Suositukseen on otettu mukaan myös ruutuaika. Sen mukaan ruutuaikaa viihdemedian ääressä saisi olla maksimissaan kaksi tuntia päivässä. Lasten ja nuorten liikunta sekä aktiivisuus on tärkeä osa terveellisiä elämäntapoja, jotka lapsuudesta opittuina kantavat läpi elämän. Liikunnassa olisi hyvä yhdistää niin kestävyyttä, voimaa kuin notkeuttakin. Lapsia ja nuoria olisi hyvä kannustaa myös liikkumaan koulumatkat jalkaisin tai pyörällä.

Lasten ja nuorten liikkumista selvittäneissä tutkimuksissa (niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimuksissa) on havaittu, että pojat harrastavat enemmän liikuntaa. Toinen merkittävä asia on, että liikunnan harrastaminen vähenee murrosiän myötä. Myös ylipainolla, heikolla koulumenestyksellä ja vähäisellä liikkumisella on tutkimuksissa todettu olevan yhteys. Lasten ja nuorten liikunta onkin viime aikoina puhuttanut yhä enenevässä määrin. Liikuntaharrastuksen pariin halutaan saada myös aiemmin vähän liikuntaa harrastaneet, ja harrastusta halutaan pitää yllä yli murrosiän ja läpi aikuisuuden. Vanhempien esimerkkiä ei suotta korosteta. Omasta kotipihasta voi tehdä lapselle paikan, jossa fyysistä aktiivisuutta voi harjoitella turvallisesti. Koulumatkojen taittamiseen jalkaisin tai pyörällä tulisi kannustaa. Myös perheen yhteistä aikaa kannattaa viettää yhdessä liikkuen.

Mitä lapset ja nuoret voivat harrastaa?

Suomessa koulut tarjoavat lapsille mahdollisuuden kokeilla eri lajeja. Usein oma laji löytyykin koulun kautta. Pieniä lapsia kannattaa kannustaa liikkumiseen. Kun eri lajeja pääsee kokeilemaan, löytää itselle mieluisan harrastuksen. Toiset ovat enemmän joukkuelajin harrastajia, toiset pitävät yksilölajeista. Jotta urheiluharrastus säilyy myös aikuisena, kannattaa pyrkiä löytämään juuri omalle lapselle sopivin laji tai lajit. Silloin kun tekeminen on mieluista, jatkuu harrastus myös läpi murrosiän. Lasten ja nuorten liikunta sekä aktiivisuus on suoraan yhteydessä aikuisiän liikkumiseen. Tärkeintä onkin saada lapset ja nuoret monipuolisen liikunnan pariin mahdollisimman nuorina, jotta liikunnallinen ja aktiivinen elämäntapa säilyy läpi elämän. Liikunnallisuuteen ja aktiivisuuteen liittyyvät myös ruutuajan vähentäminen sekä terveellinen ruokavalio, joka auttaa jaksamaan urheiluharrastuksissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että aikuisten esimerkki on tärkeässä osassa lapsen liikkumisessa. Vanhempien kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että lapsi voi kokeilla erilaisia lajeja turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.