Nuorten liikuntatutkimus

Lasten ja nuorten liikunta on ollut hyvin paljon tapetilla viime aikoina, niin mediassa kuin esimerkiksi kouluissakin. Lapsia ja nuoria pyritään aktivoimaan liikunnan ja urheilun pariin. Kouluissa kannustetaan kävelemään tai pyöräilemään mahdollisuuksien mukaan koulumatkat ja muutenkin lisäämään niin sanottua hyötyliikuntaa. Nuoria kannustetaan mukaan erilaisiin urheiluseuroihin ja yksilöliikuntaan, jotta urheiluharrastus saataisiin pysymään mahdollisimman monen arjessa luontevana osana myös aikuisena. Liikuntaa ja urheilun merkitystä nuorille on tutkittu paljon. Moni nuorten liikuntatutkimus osoittaa, että etenkin murrosikä on haasteellinen aika osalle nuoria. Tuolloin osa nuorista jatkaa yhä liikkuvaa elämäntapaa, mutta osalla urheilu jää lähes kokonaan pois arjesta. Nuorten liikuntatutkimus osoittaa, että moni nuori tiedostaa urheilun merkityksen terveellisten ruokailutapojen ohessa tärkeäksi osaksi hyvinvointia ja riskiä sairastua esimerkiksi kakkostyypin diabetekseen. Siltikin on paljon nuoria, jotka eivät liiku tarpeeksi.

Mikä estää lasta ja nuorta liikkumasta?

Koulut tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden liikuntaan joka viikko. Koulut myös tarjoavat erilaisia lajikokeiluja ja mahdollisuuksia kilpailla haluamissaan lajeissa mm. yleisurheilukisoissa. UKK-instituutti, joka on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus on tehnyt useita tutkimuksia liittyen lasten ja nuorten liikuntaan. Nuorten liikuntatutkimus vuodelta 2016 kertoo karua tarinaa. Sen mukaan ainoastaan kolmasosa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu riittävästi. Mitkä sitten ovat esteinä urheilulle? Nuorten liikuntatutkimus näkee yhtenä syynä istumisen. Lapset ja nuoret istuvat tai ovat makuulla jopa neljänneksen valveillaolo ajastaan. Tämä on kohtuullisen paljon. Osa syynä voivat olla videopelit ja muutenkin virtuaalimaailma, jossa toimitaan paljon joko tietokoneella, puhelimella tai jollain muulla älylaitteella. Joissakin perheissä myös urheiluharrastuksen hinta voi olla esteenä lapsen tai nuoren harrastuksille. Joidenkin tutkimusten mukaan Lapsen urheiluharrastus voi maksaa uuden auton verran. Onneksi erilaiset säätiöt tukevat lasten urheiluharrastuksia ja harrastusvälineitä löytää Facebookin kirpputoreilta käytettyinä suhteellisen edullisesti.

Nuorten liikuntatutkimus vuodelta 2016 painottaa lasten aktiivisuuden lisäämisen merkitystä. Tähän voivat vaikuttaa monet tahot aina lapsista ja nuorista perheisiin, kouluihin ja muuhun ympäristöön. Vanhemmat ovat usein tärkeä esimerkki etenkin, mitä pienemmästä lapsesta on kyse. Tutkimuksen mukaan eniten huomiota kaipaavat tällä hetkellä yläkouluikäiset. Hyvä keino aktivoida nuoria mukaan liikkumiseen on ottaa heidät mukaan kaikkeen urheilu- ja liikuntatoimintaan jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin nuoret pääsevät itse vaikuttamaan, mikä motivoi paremmin varsinaisessa urheilussa ja liikuntaharrastuksissa. Perheissä kannattaa kannustaa lapsia liikkumaan esimerkiksi ohjaamalla lasta kokeilemaan erilaisia lajeja. Yleensä kun lapsi löytää itselleen hauskan ja mieluisan lajin, jatkuu harrastus läpi elämän aina lapsuudesta nuoruuteen ja siitä aikuisuuteen.

Miten lisätä liikuntaa?

Nuorten liikuntatutkimus vuodelta 2016 korostaa tavallisen arjen merkitystä. Arjesta pitäisi tehdä lapsille ja nuorille entistä liikkuvampaa. Lapset ja nuoret ovat tutkimuksen mukaan liikaa paikallaan. Arkeen tulisi lisätä monipuolisia sekä helposti toteutettavia vaihtoehtoja liikunnan lisäämiseksi. Yksi hyvä ja helppo vaihtoehto on kannustaa lasta liikkumaan paikasta toiseen. Pieni sade ei ole este sille etteikö kouluun voisi mennä jalan. Tämä kannustaa lasta tulevaisuudessa myös liikkumaan jalkaisin tai pyörällä työmatkat. Lasta kannattaa ohjata aktiivisesti erilaisten urheiluharrastusten pariin. Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki eivät ole joukkueurheilijoita ja toisille yksilöurheilu sopii paremmin. Sen vuoksi monipuolisen tarjonnan esittely ja kokeilu ovat tärkeässä roolissa. Myös omasta pihasta kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan liikkumiseen kannustavaa. Pihalle kannattaa sijoittaa erilaisia mahdollisuuksia kiipeillä, pelata palloa tai hyppiä hyppynarulla. Kun lapsi pelaa tietokonepelejä kannattaa häntä kannustaa enneminkin leikkimään pihaleikkejä kavereiden kanssa tai viedä lapsi vaikka uimaan!